STARA SZKOŁA
      Początki szkolnictwa w Palowicach przypadają na 1801 rok. Lekcje odbywały się raz w jednym domu, raz w innym. Od 1804 r. szkołę urządzono w budynku starej gorzelni.Następnie przez 14 lat nauczanie odbywało się w miejscowej karczmie. Później lekcje odbywały się w wynajętym domu prywatnym. W 1828 rok powstaje pierwsza szkoła w Palowicach na Matystalu do której uczęszczały dzieci z Palowic i ze Szczejkowic . Budynek starej szkoły na zdjęciu wybudowano w 1863 roku jako budynek jednokondygnacyjny, do którego dobudowano piętro w 1899 roku. W tym kształcie przetrwał do dnia dzisiejszego. Mieściło się w nim po wybudowaniu nowej szkoły przedszkole i biblioteka.