Organizacja roku szkolnego


1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 2 września 2019 o godzinie 9.

2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019.

3. Ferie zimowe 13 – 26 stycznia 2020.

4. Wiosenna przerwa świąteczna 9 – 14 kwietnia 2020.

5. Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 26 czerwca 2020

6. Wakacje 27 czerwca – 31 sierpnia 2020.

Egzamin ósmoklasisty
język polski 21. 04. 2020
matematyka 22. 04. 2020
język angielski 23. 04. 2020


Informacja dla rodziców.
Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010r w sprawie organizacji roku szkolnego( Dz. U. Nr 186 poz. 1245 z 6 października 2010r) w naszej szkole dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są : 5.04.2016r, 2.05.2016r, 27.05.2016r. Dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest także 14.10.2015r. W te dni szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej w godz. 800-1500.
Proszę o poinformowanie pisemne wychowawcy klasy (nie później niż dwa dni przed każdym dniem wolnym) czy dziecko będzie brało udział w tych zajęciach.