Organizacja roku szkolnego 2019/2020

   

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 2 września 2019 o godzinie 9.
język angielski 23. 04. 2020 2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019.
3. Ferie zimowe 13 – 26 stycznia 2020.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 9 – 14 kwietnia 2020.
5. Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 26 czerwca 2020
6. Wakacje 27 czerwca – 31 sierpnia 2020.

Egzamin ósmoklasisty

język polski 21. 04. 2020
matematyka 22. 04. 2020
język angielski 23. 04. 2020