INFORMACJE DLA RODZICÓWZgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010r w sprawie organizacji roku szkolnego( Dz. U. Nr 186 poz. 1245 z 6 października 2010r) w naszej szkole dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są : 5.04.2016r, 2.05.2016r, 27.05.2016r. Dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest także 14.10.2015r. W te dni szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej w godz. 800-1500. Proszę o poinformowanie pisemne wychowawcy klasy (nie później niż dwa dni przed każdym dniem wolnym) czy dziecko będzie brało udział w tych zajęciach.

1. Opłata za wyżywienie płatna jest z góry do każdego miesiąca za miesiąc następny. We wrześniu warunkiem korzystania z obiadów jest dostarczenie potwierdzenia wpłaty za miesiąc wrzesień po uprzedniej konsultacji z panią intendentkę Ireną Kluba. Płatność należy regulować na konto szkoły: 57 8454 1095 2003 0036 0306 0005 na podstawie dokumentów przekazanych przez panią Irenę. Kopię potwierdzenia wpłaty należy przekazać do intendentki niezwłocznie po uregulowaniu należności. Szkoła najpóźniej do dnia 20 bieżącego miesiąca wyliczy faktyczny koszt wyżywienia dla dziecka na miesiąc następny uwzględniając łączny koszt posiłków za każdy dzień szkoły, zwroty za miesiąc poprzedni. Wyliczona różnica zostanie zaliczona na poczet należności za następny miesiąc lub zwrócona Opiekunowi. Opłata za posiłki podlega zwrotowi za każdy następny dzień nieobecności dziecka w szkole po zgłoszeniu u intendentki. W przypadku nieuiszczenia należności w terminie szkoła ma prawo nie wydać dziecku posiłku.

2. Opłata za picie herbaty w pierwszym semestrze wynosi 10 zł. Prosimy o uregulowanie płatności (u pani Joanny Bujoczek - Kwoska) do końca października br.

3. Ze względów bezpieczeństwa nauczyciel wychowania fizycznego – pan Grzegorz Formela - prosi o sznurowane obuwie sportowe na zajęciach.4. Wtorkowe spotkania
• 27 września – zebranie ogólne rodziców i spotkanie klasowe
• 25 października – konsultacje
• 6 grudnia – konsultacje
• 7 lutego – zebranie klasowe
• 28 marca – konsultacje
• 23 maja – zebrania klasowe i konsultacje Godziny konsultacji 16.00 – 17.006. Od września br. przystępujemy po raz kolejny do akcji zbierana zużytych baterii organizowanej przez Organizację Odzysku REBA. Niestety nie ma możliwości otrzymywania nagród, jak to było do tej pory. Najcenniejszą nagrodą niech dla nas będzie to, że chronimy nasze środowisko naturalne

7. Od nowego roku szkolnego kontynuujemy akcję charytatywną polegającą na zbieraniu plastikowych nakrętek. Będziemy tym razem zbierać na chłopca z porażeniem mózgowym z Żor. Mamy nadzieję, że jak do tej pory będziemy zasypywani plastikowymi nakrętkami.

8. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Czerwionce – Leszczynach zaprasza wszystkich rodziców, którzy potrzebują konsultacji, fachowej pomocy bądź porady. Świadczy bezpłatne usługi, można również skontaktować się bezpośrednio, bez udziału szkoły. Siedziba poradni mieści się przy ulicy 3-go Maja 42 w Czerwionce, numer telefonu: (32) 4311267, e-mail: ppp@poradnia-czerwionka.pl, pppczerwionka@wp.pl, strona :www.poradnia-czerwionka.pl

9. PUNKT KONSULTACYJNY ds. uzależnień i przemocy w rodzinie w Czerwionce – Leszczynach, ul. Wolności 2a, II piętro zaprasza w następujące dni tygodnia:

10. Wtorek 16.00 – 18.00 konsultacje w sprawach uzależnień (pokój nr 8), 16.15 – 18.15 porady prawne (pokój nr 1)

11. Środa 14.00 – 17.00 konsultacje psychologiczne (pokój nr 1, 3), 16.00 – 18.00 konsultacje w sprawach uzależnień (pokój nr 8), 16.15 – 18.15 porady prawne (pokój nr 3,1)

12. Czwartek 8.00 – 11.00 konsultacje psychologiczne (pokój nr 1), 16.00 – 18.00 konsultacje w sprawach uzależnień (pokój nr 3), 16.00 – 18.00 porady prawne (pokój nr 1).