Fotoreportaż z budowy sali gimnastycznej

   

Rozpoczęcie prac ziemnych 29.04.2019r

Betonowanie ław 10.05.2019r

Murowanie fundamentów i zbrojenia 15.05.2019r

Murowanie ścian 12.06.2019r

Gospodarska wizyta

Więźba dachowa 22.10.2019r

Położenie pokrycia dachu 12.11.2019r

stan na 31.01.2020r.
Wnętrze hali

sala lekcyjna

szatnia

sala z zewnątrz strona wschodnia

zachodnia