REGULAMIN KORZYSTANIA
Z OBIEKTU SPORTOWEGO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PALOWICACH


   
1. Regulamin określa zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego
2. Administratorem boiska jest Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Palowicach .
3. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag obsługi obiektu.
4. Korzystanie z boiska jest bezpłatne.
5. Boisko jest czynne codziennie w następujących godzinach:
Planowane zajęcia szkolne: poniedziałek – piątek godz. 8:00 – 15:00
ogólnodostępne poniedziałek – piątek godz. 15:00 – do zmroku
sobota – niedziela godz. 10:00 – do zmroku.
6. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska w sekretariacie szkoły- stałe rezerwacje umieszczone są na stronie internetowej szkoły i Palowic.
7. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego. Klucz do bramy należy pobrać (za potwierdzeniem) w szkole (poniedziałek-piątek) lub u przedstawiciela LKS „Orzeł” Palowice nr Tel. 665165071
8. . W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z przeznaczeniem zabrania się:
a) używania butów: z korkami piłkarskimi oraz kolcami, w obcasach oraz o twardych ostrych krawędziach ( najlepiej używać buty płaskie o miękkiej podeszwie)
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska, na przykład rower, wózek dziecięcy, motorower, deskorolka, rolki itp.,
c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
e) używać otwartego ognia, palenia tytoniu i spożywania alkoholu,
f) zaśmiecania,
g) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
i) wprowadzania zwierząt,
j) korzystania z boiska bez zgody obsługi boiska,
k) przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia.
9. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boiska odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.
10. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.
11. Obsługa obiektu w zależności od sytuacji może nakazać opuszczenie terenu boiska.