POŁOŻENIE PALOWIC


    Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny należy do powiatu rybnickiego w województwie śląskim. położonym na południu Polski. Według podziału na regiony fizyczno-geograficzne w Mezoregionie Płaskowyż Rybnicki, należącym do Makroregionu Wyżyna Śląska i Podprowincji Wyżyna Śląsko-Krakowska ( Kondracki ,1994 ). W południowo-zachodniej części województwa śląskiego w odległości 40 km od Katowic i 45 km od granicy z Czechami. Powierzchnia 115km 2 . W skład miasta Czrwionka-Leszczyny wchodzą dzielnice: Czerwionka, Czuchów, Dębieńsko, Leszczyny. Gminę tworzą sołectwa: Bełk, Książenice, Palowice, Przegędza, Stanowice i Szczejkowice. Gmina Czerwionka-Leszczyny jako jednostka administracyjna graniczy z miastami: Knurów, Orzesze, Rybnik i Żory oraz gminami Ornontowice i Pilchowice (Żukowski , 1997 ). Południowa część województwa ślaskiego, rozpatrywana w jednostkach geomorfologicznych, to Kotlina Raciborsko-Oświęcimska. w jej środkowej części, gdzie stykają się granice wewnętrzne mniejszych jednostek tejże kotliny, a mianowicie: Płaskowyżu Rybnickiego, Działu Golejowskiego, Działu Pszczyńskiego i Równiny Gostyni, leżą Palowice. Na północ od Palowic, od koryta Bierawki w Bełku, wznosi się Góra Ramża (325 m n.p.m ), która wyznacza początek Garbu Mikołowskiego; to już zupełnie inna kraina geograficzna ,Wyżyna Śląska. W pozostałych kierunkach rozprzestrzenia się Kotlina Raciborsko-Oświęcimska. W kierunku zachodnim przez Szczejkowice i Stanowice, rozciąga się Dział Golejowski, będący głównym, szerokim pasmem Kotliny Raciborskiej. Na południe od wsi, w Żorach i Rowniu, bierze swoją rozciągłość Płaskowyż Rybnicki, którego granicą staje się górny bieg rzeki Rudy. Po stronie wschodniej, za Woszczycami, począwszy od Rudziczki i Suszca, rozszerza swoje pasmo Dział Pszczyński Kotliny Oświęcimskiej. Również na wschód, ale w s±siedztwie Garbu Mikołowskiego, rozlega się Równina Gostyni, która swój początek bierze od Zazdrości i Gardawic (Musiolik, 1992) Pod względem położenia geograficznego Palowice znajdują się w pasie 18 0 43' długości geograficznej wschodniej,oraz 50 0 06' szerokości geograficznej północnej (Atlas geograficzny, 1998 r.). Wysokość Kotliny Raciborsko-Oświęcimskiej waha się od 200-300 m n.p.m. Palowice natomiast leżą na wysokości 250-280 m n.p.m. ( Mapa topogr, ark.531,324; 2001 ).