Język niemiecki


   

   Szanowni Państwo, informujemy, że można już zapisywać dzieci na zajęcia z języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej.
Tygodniowy wymiar zajęć wynosi:
• klasa I – 3 godziny
• klasa II – 3 godziny
• klasa III – 3 godziny
• klasa IV – 3 godziny
• klasa V – 4 godziny (3h język niemiecki narodowej, 1h własna kultura i historia)
• klasa VI – 4 godziny (3h język niemiecki narodowej, 1h własna kultura i historia)

Warunkiem udziału w tych zajęciach jest złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o objęcie ucznia nauczaniem języka niemieckiego jako języka mniejszości. Wnioski można już składać, ostateczny termin ich złożenia to 20.09.2019 roku. Raz złożony wniosek jest ważny do końca pobytu dziecka w szkole. Wnioski dostępne są w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej, za pośrednictwem poniższego linku. Szczegółowe informacje znajdują się na tablicy ogłoszeń w holu przy wejściu do szkoły.

Do pobrania

Wniosek

Oświadczenie