KARTA ROWEROWA


1.Kartę rowerową mogą otrzymać uczniowie, którzy w dniu sprawdzianu wiadomości na kartę rowerową mają 10 lat

2. Zaliczą wiadomosci teoretyczne z przepisów ruchu drogowego.

3. Wykażą się umięjętnościami z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

4. Zaliczą sprawdzian praktyczny z jazdy rowerem w miasteczku ruchu drogowego.

5. Testy ćwiczeniowe z zakresu wiedzy teoretycznej na krtę rowerową.

Testy


test1
test2
test3
test4
test5
test6