GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ (bibliotekarz Jolanta Ogórek)


• poniedziałek 9.35 – 10.05
• wtorek 8.00- 8.50 ; 10.30 – 12.40; 13.25 -14.20
• środa 8.45 – 9.45;10.20 – 11.40; 13.25 – 14.00
• czwartek 10.00 – 10.40
• piątek 9.35 – 12.00

Zapraszamy. Ponadto czekamy na Ciebie na każdej przerwie!
Bibliotekarz i Aktyw Biblioteczny

Czytelnictwo

Regulamin biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej
im. Stefana Żeromskiego w Palowicach


§ 1. Cel działalności biblioteki szkolnej. Celem działalności biblioteki jest:

1. wypożyczanie książek, czasopism, materiałów dydaktycznych,
2. gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie informacji,
3. prowadzenie zajęć bibliotecznych.

§ 2.
Zasady korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej.

1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice.
Ze zbioru podręcznego bibliotekii korzysta się na miejscu, bądź książki, materiały z tego zbioru mogą być wypożyczane nauczycielom do lekcji.
2. Część księgozbioru można przekazać do użytku w pracowniach przedmiotowych ,za którą nauczyciele przejmują odpowiedzialność materialną.
3. Jednorazowo można wypożyczyć kilka książek, w tym tylko jedną lekturę obowiązkową na okres jednego miesiąca.
4. Książek nie należy przetrzymywać, gdyż czekają na nie inni.
5. Uczeń przygotowujący się do konkursów, ma prawo do wypożyczenia książek z księgozbioru podręcznego na czas uzgodniony z bibliotekarzem.
6. Książkę należy szanować jako dobro szkoły, zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
7. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki należy ją odkupić, bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości po uzgodnieniu z bibliotekarzem.
8. Książki można wypożyczyć na ferie i wakacje.
9. Pod koniec roku szkolnego książki, wypożyczone przez uczniów kończących szkołę, powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie
10. Uczniowie mogą korzystać ze stanowisk komputerowych i Internetu na terenie szkoły po wcześniejszym zgłoszeniu bibliotekarzowi.
11. Stanowiska komputerowe służą do wyszukiwania informacji związanych z programem nauczania.
12. Komputer multimedialny służy do korzystania z programów edukacyjnych dostępnych w szkole oraz do wyszukiwania informacji w Internecie, potrzebnych na zajęcia lekcyjne, wykonywania własnych prac dla potrzeb szkolnych (np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów).
13. W bibliotece należy zachować ciszę.
Na terenie biblioteki obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów.